Кадровски структури
Во функција на остварување на нашите цели, постојано следиме и применуваме најнови технологии за исполнување на светски стандарди. Нашиот тим од вработени се состои од дипломирани градежни инженери и дипломирани електро инженери кои со својата стручност и професионалност одговараат на потребите на клиентите.