За нас
Хидро енерго инженеринг ДОО Скопје е компанија во приватна сопственост основана 2008 година првенствено со цел да нуди комплетни технички решенија во градежништвото со специјализираност во процесот на изработка на проектно техничка документација од областа на:
  • хидротехничко инженерство
  • хидроенергетика
  • хидроинформатика и геотехничко инженерство