Хидроинформатика
Со цел за постигнување подобра услуга во сферата на хидроинформатиката, воспоставување соработка со Bentley Systems Europe B.V, Холандска приватна компанија, потпишувајќи договор како Bentley Channel Partner.
Bentley Systems Europe B.V е водечка компанија во светски размери посветена на развивање на софтверски решенија за сите инфраструктурни проблеми. Bentley Haestad Methods Solutions продолжуваат да развиваат напредна технологија во анализа на хидролошки и хидраулички системи, нивно проектирање и управување. Haestad продуктите имаат примена како за проектирање така и за изведба и управување со инфраструктурни објекти за водните ресурси.
Продукти за дистрибуција на вода се:
  • Bentley Water
  • WaterCAD
  • WaterGEMS
  • HAMMER
  • SCADAConnect
  • Bentley Expert Designer Water